Copyright © 2014,  Emona RCP, Ljubljana PROJEKTI
PROJEKT PROPLANT POVZETEK Konzorcij, ki ga sestavljamo podjetji Acies Bio d.o.o in Emona razvojni center za prehrano d.o.o. sprojektom ProPlant naslavljamo enega izmed ključnih problemov sodobne družbe in sicer netrajnostno naravo proizvodnje hrane za rastoče svetovno prebivalstvo. Intenzivna živinoreja in pridelava krme za živali zaradi izpustov CO2, metana in didušikovega oksida prispevata približno 20 % emisij toplogrednih plinov. Namen projekta je razvoj biotehnološke platforme ProPlant, ki bo omogočala hiter razvoj in proizvodnjo beljakovinsko bogatih in trajnostnih prehranskih izdelkov na rastlinski osnovi, ki se bodo po okusu, teksturi, izkušnji in ceni približali izdelkom na osnovi živalske proizvodnje. Cilj projekta je do končne oblike razviti biotehnološko mikrobno platformo ProPlant, usmerjeno v zeleni prehod in krožno gospodarstvo, ki bo omogočala učinkovito in fleksibilno proizvodnjo funkcionalnih prehranskih proteinov ter komercializacija oziroma uporaba rezultatov projekta na prehranskem trgu. Navedba: »Financira Evropska unija – NextGenerationEU« Skupna vrednost projekta: 557.740,80 EUR / Vrednost sofinanciranja: 299.955,42 EUR

Nastanek podjetja: leta 1982

Zaposlenih: 8

Naslov:

EMONA RCP, Kavčičeva ulica 72,

1000 Ljubljana

Direktor:

Stojan Hergouth

univ. inž., MBA

telefon: 01 584 26 56

Samostojni raziskovalec: dr. Matjaž Červek telefon: 01 584 26 63 matjaz.cervek@e-rcp.si Vodja kemijskega laboratorija: mag. Mateja Vendramin-Pintar telefon: 01 584 26 60 mateja.vendramin@e-rcp.si
RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO