Tehnološke inovacije in človeški viri

so danes v svetu nosilci gospodarske rasti. Proizvodnja, uporaba in

širjenje znanstvenih dosežkov ter tehnološkega znanja so glavni dejavniki

napredka . . .

Osnovna raziskovalna dejavnost E - RCP se nanaša na: 
reševanje problemov animalne in   humane prehrane, transfer novih tehnoloških rešitev v prakso in kontrola kakovosti krme, živil ter njihovih sestavin
V raziskovalno skupino Emona RCP, so poleg petih redno zaposlenih raziskovalcev vključeni še štirje tehnični  sodelavci iz kemijskega laboratorija Emona RCP. Sicer pa skupina sodeluje v okviru posameznih projektov tudi z  raziskovalnimi skupinami Biotehniške fakultete, Kmetijskega Inštituta Slovenije in z nekaterimi samostojnimi  raziskovalci. Rezultat takšnega dela je realizacija vrste razvojno- razikovalnih projektov.  
PROGRAM
Razvojno – raziskovalno delo
Področje transfera tehnologije
Preizkušanje kakovosti krme, krmil in živil
Razvojni Center za prehrano, ki je danes v svoji funkciji vpet med industrijo procesne tehnologije in kemično  industrijo na eni strani ter proizvodnjo hrane na drugi strani, je bil ustanovljen v osemdesetih letih za reševanje  prehranske in tehnološke problematike v proizvodnih in predelovalnih družbah takratnega sistema EMONA. Leta  1987 se je center registriral pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo kot raziskovalna enota s svojo raziskovalno  skupino št.0489-001, po osamosvojitvi Republike Slovenije pa se je z namenom, da ohrani nevtralni status  preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo in ponudil svoje storitve na širšem tržnem prostoru. Na svojem  področju je edini center v Sloveniji, ki se ukvaraja z aplikativnimi raziskavami in transferjem znanja v neposredno  proizvodno prakso. Od leta 2005 je v 100% lasti družbe JATA EMONA.  
razvoj novih tehnoloških postopkov in tehnologij proučevanje vpliva nutritivnih dodatkov na produktivne, reproduktivne in zdravstvene učinke pri domačih živalih proučevanje prehranskih vplivov na kakovosti živil živalskega izvora z vidika vplivov na zdravje porabnikov projekti s področja prilagajanja zahtevam in kriterijem EU  razvoj novih živilskih proizvodov in surovin  
tehnološko projektiranje v primarni in predelovalni proizvodnji   linearno optimiranje tehnološko svetovanje in sanacije reševanje prehranske problematike z uvajanjem novih spoznanj reševanje okoljevarstvenih problemov z vidika prehrane živali
določanje energetske vrednosti krme, krmil in živil določanje koncentracije in kakovosti beljakovin, vsebnost vitaminov in mineralov, vsebnost mikromineralov, vpliv proizvodnih postopkov (mletje, peletiranje, termična obdelava) na stabilnost in izkoristljivost hranilnih snovi kontaminiranost z mikroorganizmi in mikotoksini prisotnost škodljivih primesi obstojnost proizvodov v normalnih in posebnih pogojih
Copyright © 2014,  Emona RCP, Ljubljana 
O nas Sodelovanje Projekti Kje smo Razpisi Novice

Nastanek podjetja: leta 1982

Zaposlenih: 8

Lastnik: JATA EMONA d.o.o.

Naslov:

EMONA RCP, Kavčičeva ulica 72,

1000 Ljubljana

Direktor:

Stojan Hergouth

univ. inž., MBA

telefon: 01 584 26 56

mihael.gajster@e-rcp.si

Samostojni raziskovalec: dr. Matjaž Červek telefon: 01 584 26 63 matjaz.cervek@e-rcp.si Vodja kemijskega laboratorija: mag. Mateja Vendramin-Pintar telefon: 01 584 26 60 mateja.vendramin@e-rcp.si
O nas
RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO